آرشیو مطالب : دولت الكترونیك

صدور ۱ و دو دهم میلیون قبض پیامكی برق در پایتخت

صدور ۱ و دو دهم میلیون قبض پیامكی برق در پایتخت
در حاشیه جلسه دولت

وحدت نظر در رابطه با كاهش هزینه اینترنت

وحدت نظر در رابطه با كاهش هزینه اینترنت

كارسازی در دولت الكترونیك

كارسازی در دولت الكترونیك

پست وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم

پست وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه الكامپ

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه الكامپ
دیجیتالر
digitaler.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دیجیتالر محفوظ است

دیجیتالر

معرفی محصولات دیجیتال و فناوری اطلاعات