آرشیو مطالب : سیم كارت

یكسان سازی یا افزایش بی صدای تعرفه مكالمات همراه؟!

یكسان سازی یا افزایش بی صدای تعرفه مكالمات همراه؟!
معاون وزیر ارتباطات خبر داد

تدوین مصوبه جدید برای كنترل تبلیغات مزاحم، برخی خطوط بدون شكایت مسدود می شوند!

تدوین مصوبه جدید برای كنترل تبلیغات مزاحم، برخی خطوط بدون شكایت مسدود می شوند!

سیم كارت ها هم نجومی می شوند

سیم كارت ها هم نجومی می شوند

سیم كارت های یك میلیارد تومانی!

سیم كارت های یك میلیارد تومانی!
دیجیتالر
digitaler.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دیجیتالر محفوظ است

دیجیتالر

معرفی محصولات دیجیتال و فناوری اطلاعات