آرشیو مطالب : هوش مصنوعی

بالن های اینترنتی گوگل ركورد زدند

بالن های اینترنتی گوگل ركورد زدند

مدل سازی شبكه های مغزی و تشخیص اختلالات مغزی

مدل سازی شبكه های مغزی و تشخیص اختلالات مغزی
تلاش مایكروسافت

تشخیص بیماری ها با هوش مصنوعی

تشخیص بیماری ها با هوش مصنوعی

المپیك ۲۰۲۰ تشخیص چهره خودكار می دهد

المپیك ۲۰۲۰ تشخیص چهره خودكار می دهد
دیجیتالر
digitaler.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دیجیتالر محفوظ است

دیجیتالر

معرفی محصولات دیجیتال و فناوری اطلاعات