آرشیو مطالب : دولت الكترونیك

بررسی لایحه تراكنش های الكترونیكی در هیات دولت

بررسی لایحه تراكنش های الكترونیكی در هیات دولت

صیانت از حقوق شهروندی و سلامت نظام اداری

صیانت از حقوق شهروندی و سلامت نظام اداری
فردا صورت می گیرد

اعطای جایزه ویژه معماری سازمانی در دانشگاه شریف

اعطای جایزه ویژه معماری سازمانی در دانشگاه شریف

صدور ۱ و دو دهم میلیون قبض پیامكی برق در پایتخت

صدور ۱ و دو دهم میلیون قبض پیامكی برق در پایتخت
در حاشیه جلسه دولت

وحدت نظر در رابطه با كاهش هزینه اینترنت

وحدت نظر در رابطه با كاهش هزینه اینترنت

كارسازی در دولت الكترونیك

كارسازی در دولت الكترونیك

پست وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم

پست وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه الكامپ

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه الكامپ
دیجیتالر
digitaler.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دیجیتالر محفوظ است

دیجیتالر

معرفی محصولات دیجیتال و فناوری اطلاعات