آرشیو مطالب : محقق

ترجمه حركات دست با استفاده از تجهیزات پوشیدنی

ترجمه حركات دست با استفاده از تجهیزات پوشیدنی

ساخت ابزار جدید برای وبگردی كم بینایان و نابینایان

ساخت ابزار جدید برای وبگردی كم بینایان و نابینایان
دستاورد محقق ایرانی؛

مدیریت پسماندهای هسته ای با كانی بومی منطقه سبزوار

مدیریت پسماندهای هسته ای با كانی بومی منطقه سبزوار
توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران صورت گرفت

تصویب پشتیبانی از 1294 طرح پژوهشی در سال 96

تصویب پشتیبانی از 1294 طرح پژوهشی در سال 96

ساخت سنسور ایمنی گاز بر مبنای فناوری گرافین

ساخت سنسور ایمنی گاز بر مبنای فناوری گرافین

تشدید افسردگی و انزوای جوانان با شبكه های اجتماعی

تشدید افسردگی و انزوای جوانان با شبكه های اجتماعی

ردیابی یك مولكول دارو در بدن با استفاده از تكنولوژی جدید

ردیابی یك مولكول دارو در بدن با استفاده از تكنولوژی جدید

ساخت چشم مصنوعی با الهام ازچشم انسان

ساخت چشم مصنوعی با الهام ازچشم انسان

ذخیره و آزادسازی گرما با نانوالیاف هوشمند

ذخیره و آزادسازی گرما با نانوالیاف هوشمند

یك پژوهشگر عرصه نانو: نانو هزینه زندگی را می كاهد

یك پژوهشگر عرصه نانو: نانو هزینه زندگی را می كاهد
به سرپرستی محقق ایرانی؛

ساخت ربات نرم با استفاده از بافت زنده

ساخت ربات نرم با استفاده از بافت زنده

دستگاه ثبت دقیق امواج مغزی در مشهد رونمایی گردید

دستگاه ثبت دقیق امواج مغزی در مشهد رونمایی گردید

نانوفیبرهای جدید استقامت وسختی را باهم تركیب می كنند

نانوفیبرهای جدید استقامت وسختی را باهم تركیب می كنند

معرفی محققان برگزیده علوم پزشكی كشور

معرفی محققان برگزیده علوم پزشكی كشور

بررسی رویدادهای علمی در سال 2017

بررسی رویدادهای علمی در سال 2017
دیجیتالر
digitaler.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دیجیتالر محفوظ است

دیجیتالر

معرفی محصولات دیجیتال و فناوری اطلاعات